Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất
SP/ DV chính:
Giấy lót bàn cắt, giấy trải vải, giấy đục lỗ, ...
Năm thành lập:
2018
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Hotline
Tel: 0918 272 611
GIẤY NGÀNH MAY MẶC

thông tin liên hệ
Hotline
- 0918 272 611

GIẤY NGÀNH MAY MẶC

Giấy rập trắng
Giấy rập trắng
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Kraft, Giấy Carton
Giấy Lót, Giấy Trải Vải
Giấy Lót, Giấy Trải Vải
Giấy rập vàng
Giấy rập vàng
Giấy rập ngà
Giấy rập ngà